Δημοσιεύτηκε : 24/06/2014

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ διοργανώνουν το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ στο πλαίσιο του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος για τα Άτομα με Αναπηρία στο Δήμο Χίου, και ζητά ιατρό, νοσηλευτή, ναυαγοσώστη, συνοδούς και βοηθητικό προσωπικό, που θα στελεχώσουν την κατασκήνωση στο Δήμο Χίου, για το καλοκαίρι του 2014.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ως άνω ενδιαφερόμενοι σε έντυπη μορφή μαζί με τη σχετική αίτηση είναι τα παρακάτω:

 

-Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία  από έγγραφο της Εφορίας)

-Φωτοτυπία Ταυτότητας

-Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Ι.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)

-Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)

-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας που να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού

-Πλήρη Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στις παρακάτω αντίστοιχες αιτήσεις (στο γραφείο του ΠΣΑμεΑ, και στις ιστοσελίδες www.amea-chios.gr και www.posgamea.gr) και αφού τις συμπληρώσουν να τις καταθέσουν στον Παγχιακό Σύλλογο Α.μεΑ. είτε  αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή ή courier, μέχρι και την 27/6/2014, ημέρα Παρασκευή.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Παγχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία (Δημοκρατίας 8, Χίος, τηλέφωνο 22710-24194, e-mail: ameachio@otenet.gr) και στην Ιστοσελίδα του ΠΣΑμεΑ: www.amea-chios.gr, καθώς και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ: www.posgamea.gr .

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΑ                                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

επιστροφή
Μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε
*Απαραίτητα πεδία

*Το όνομά σας
*Σχόλιο
 
captcha
* Συμπληρώστε τον κωδικό ταυτοποίησης

Δ/νση: Δημοκρατίας 8 Τ.Θ.: 29 Τηλ.: 2271024194 Φαξ: 2271024130 - e-mail: ameachio@otenet.gr | κατασκευή ιστοσελίδων web promotion