Μικτό Κέντρο Διημέρευσης ΠΣΑμεΑ: Διοικητική Παράδοση- παραλαβή έργου

Τη Διοικητική Παράδοση  του έργου « Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ « Η ΓΕΦΥΡΑ» του ΠΣΑμεΑ, έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, κ. Παντελής Μπουγδάνος, στον Παγχιακό Σύλλογο ΑμεΑ, ο οποίος είναι ο Φορέας Λειτουργίας του Κέντρου.

Η Παράδοση αφορά στην κτιριακή αναβάθμιση του ΚΔΗΦ, και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό και τη προμήθεια του Ειδικά Διασκευασμένου οχήματος, για την μεταφορά των ωφελουμένων Α με Α που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού.

Το Μ.Κ.Δ.Η.Φ.ΑμεΑ « Η ΓΕΦΥΡΑ» του ΠΣΑμεΑ, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  2014-2020 για τη χρηματοδότηση των Λειτουργικών του δαπανών, και η έναρξη της λειτουργίας του προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο του 2021. Η χωρητικότητα του είναι για 20-25 άτομα, για ηλικίες από 18 ετών και άνω.

Ο ΠΣΑμεΑ ευχαριστεί όλους όσους συνετέλεσαν στην μακρόχρονη προσπάθειά μας για την ίδρυση του Μ.Κ.Δ.Η.Φ. και εύχεται η λειτουργία του να αρχίσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό .

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. του ΠΣΑμεΑ

Η Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. Μιχάλα                                                     Γ. Αλιάδας

Leave a Comment