Πρόσκληση μελών του Π.Σ.Α.μεΑ. σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση μελών του Π.Σ.Α.μεΑ. σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Αγαπητέ συνάδελφε
Με τη συμπλήρωση 3 χρόνων θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Π.Σ.Α.μεΑ. και σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, το Δ.Σ. με την υπ’ αριθμ. 380/09-09-2021 απόφασή του προκήρυξε τη σύγκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. του ΠΣΑμεΑ και αντιπροσώπων στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Α.μεΑ. Βορείου Αιγαίου (Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α.), καθώς και στην Εθνική Συνομοσπονδία Α.μεΑ.(Ε.Σ.Α.μεΑ.).
Η ημερομηνία σύγκλησης της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Με το πέρας της Γ.Σ. θα αρχίσει η ψηφοφορία και θα λήξει στις 6.00 μ.μ.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Μέλη, που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν την ημέρα της Γ.Σ. Η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών τουλάχιστον. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση 15 ημέρες μετά, δηλ. στις 22 Οκτωβρίου 2021, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να προμηθευτούν τη αίτηση υποψηφιότητας από το γραφείο του Π.Σ.Α.μεΑ. και να την υποβάλλουν το αργότερο μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Θέματα ημερήσιας διάταξης, της Γ.Σ.
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3. Λογοδοσία Δ.Σ. ετών 2018-2020 και απαλλαγή Δ.Σ. Απολογισμός οικ. έτους 2020
4. Υποβολή έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής Έτους 2020
5. Προγραμματισμός Δράσης για το 2021
6. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού 2021
7. Ενημερώσεις για θέματα Αναπηρίας και Υγείας
8. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη οργάνων του Σωματείου, για την ΠΟΑμεΑΒΑ και την ΕΣΑμεΑ.
Στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας από τον covid 19. (εμβόλια, μάσκες, αντισηπτικά.) Οι ανεμβολίαστοι πρέπει να έχουν κάνει μοριακό τεστ 48 ωρών πριν.
Συνάδελφε
Η συμμετοχή σου στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές είναι αναγκαία και απαραίτητη, προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα του χώρου μας. Δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα μεμονωμένα. Όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε και θα υποστηρίξουμε τα δικαιώματα, που σαν πολίτες δικαιούμαστε.
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ του Π.Σ.Α.μεΑ. Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στις 10.00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χίου.
ME ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΤΟ Δ.Σ.

Leave a Comment