10ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ (Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ .

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της

 

Στη Χίο σήμερα, 5/7/2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 μμ στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας  8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων ( Α.με.Α.) στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.», με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 421/23-3-2023 απόφαση του Δ/Σ του Σωματείου  .

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής , παρέστησαν οι εξής :

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.       

Πρόεδρος

Παραδείσης Θωμάς

 

2.       

Μέλος

Λουφάκη Κέλλυ

 

3.       

Μέλος

Παβίτσου Χριστίνα

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

  1. Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στη συγκεκριμένη πράξη , όπου πρωτοκολλήθηκαν ως εξής:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

1.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

205/26-06-2023

2.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

206/26-06-2023

3.

ΑΡΕΤΗ ΜΥΛΩΝΑ

207/26-06-2023

4.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ

208/26-06-2023

5.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΗΣ

209/26-06                                             -2023

6.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΝΗ

210/26-06-2023

7.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗ

211/26-06-2023

 

  1. Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την πρόσκληση των Δυνητικά Ωφελουμένων (Α.με.Α.) για την Εγγραφή τους στο Μικτό κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5066731, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κάλυψη Δυνητικά Ωφελούμενων ( Α.με.Α.), σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα, έγινε η μοριοδότηση των Δυνητικά  Ωφελούμενων ( Α.με.Α.) με  βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

10

10

20

 

5

45

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

10

10

10

 

5

35

ΑΡΕΤΗ ΜΥΛΩΝΑ

10

10

10

 

5

35

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ

10

10

20

 

 

40

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΗΣ

10

30

20

12

 

72

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΝΗ

10

30

20

 

 

60

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗ

10

10

10

 

 

30

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Δυνητικά Ωφελούμενων (Α.με.Α.) διαμορφώθηκε ως εξής:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο Μορίων

Σειρά Κατάταξης

1

ΝΤΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

72

1ος

2

ΠΑΝΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

60

3

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

45

3ος

4

ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40

4ος

5

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

35

5ος

6

ΜΥΛΩΝΑ ΑΡΕΤΗ

35

6ος

7

ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

30

 

  1. Η Επιτροπή εξέτασε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση ωφελουμένων της πράξης και προχώρησε στην αξιολόγηση και απαραίτητη αντικατάσταση θέσεων.

Ακολουθεί ο Πίνακας με τους ήδη υπάρχοντες ωφελούμενους:

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΘ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ΑΓΟΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01

Διατήρηση θέσης

2

ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

02Α

Διατήρηση θέσης

3

ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

03

Διατήρηση θέσης

4

ΙΣΜΑΪΛΑΝΙ ΟΛΣΑ

04 Α

Διατήρηση θέσης

5

ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

05Α

Διατήρηση θέσης

6

ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

06

Διατήρηση θέσης

7

ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

07

Διατήρηση θέσης

8

ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

08Α

Διατήρηση θέσης

9

ΚΟΝΤΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

09

Διατήρηση θέσης

10

ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

10Γ

Διατήρηση θέσης

11

ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

11Α

Διατήρηση θέσης

12

ΜΑΥΡΟΚΛΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12

Διατήρηση θέσης

13

ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

13Α

Διατήρηση θέσης

14

ΜΠΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14Α

Διατήρηση θέσης

15

ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΣ

15Α

Διατήρηση θέσης

16

ΠΙΠΙΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

16Γ

Διατήρηση θέσης

17

ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 17Β

Διατήρηση θέσης

18

ΤΣΙΜΗΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

18Β

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΛΗΞΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΕΠΑ

19

ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

19

Διατήρηση θέσης

20

ΨΥΛΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

20

Διατήρηση θέσης

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία την αποδοχή της επιλογής των δυνητικά Ωφελούμενων (ΑμεΑ.) και την αντικατάσταση της θέσης 18 της κατάστασης ωφελουμένων από 1 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες.

Κατόπιν αυτών συντάσσει τη νέα συγκεντρωτική κατάσταση ως εξής:

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΘ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ΑΓΟΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

2

ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

02Α

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

3

ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

03

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

4

ΙΣΜΑΪΛΑΝΙ ΟΛΣΑ

04 Α

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

5

ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

05Α

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

6

ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

06

ΠΑΛΙΟΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

7

ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

07

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

8

ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

08Α

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

9

ΚΟΝΤΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

09

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

10

ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

10Γ

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

11

ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

11Α

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

12

ΜΑΥΡΟΚΛΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

13

ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

13Α

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

14

ΜΠΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14Α

 ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

15

ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΣ

15Α

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

16

ΠΙΠΙΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

16Γ

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

17

ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 17Β

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

18

ΝΤΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

18Β

ΝΕΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

19

ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

19

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

20

ΨΥΛΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

20

ΠΑΛΙΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

21

ΠΑΝΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

22

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

23

ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

24

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

25

ΜΥΛΩΝΑ ΑΡΕΤΗ

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

26

ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

 

Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίαση της.

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.

 

10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023