2ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΩΝ ( Α.ΜΕ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «Η ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ Π.Σ.Α.ΜΕ.Α.» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5086731 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της   

 

            Στη Χίο  σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, στην έδρα του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 82100, συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης των Αιτήσεων και της Επιλογής των Συμμετεχόντων ( Α.με.Α.) στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. «η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5086731  καθώς και των απασχολουμένων σε αυτή», η οποία συγκροτήθηκε με βάση την 370 08/06/2021 απόφαση του Δ/Σ  του Σωματείου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής , παρέστησαν οι εξής:

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Πρόεδρος

Νομικού Νάγια

 

2

Μέλος

Θωμάς Παραδείσης

 

3

Μέλος

Χούλη Κατερίνα

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, κατάθεση των δικαιολογητικών για τις υποψήφιες θέσεις απασχόλησης  , όπου πρωτοκολλήθηκαν ως εξής:

Α/Α

Τίτλος Θέσης

Κωδικός Θέσης

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

1

Οδηγός

06

Κούρτης Ιωάννης

105/05/7/2021

2

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Σκαρβέλη Καλλιόπη

108/06/7/2021

3

Ψυχολόγος

03

Φύκια Μαρκέλλα

110/06/7/2021

4

Συνοδηγός

07

Αϊβαλιώτης Ευάγγελος

111/08/7/2021

5

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Κακίτση Αικατερίνη

114/12/7/2021

6

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Χρυσούλη Ζαφειρούλα

115/12/7/2021

7

Βοηθός Νοσοκόμου

08

Γάγκα Αρχοντία

116/12/7/2021

8

Κοινωνικός Λειτουργός

04

Συρρή Ευτυχία

117/13/7/2021

9

Βοηθός Νοσοκόμου

08

Παναγιωτοπούλου Μαρία

120/13/7/2021

10

Βοηθός Αρρένων Μεταφορέων

10

Παγούδης Μιχάλης

121/14/7/2021

11

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Βερβέρη Δέσποινα

122/14/7/2021

12

Κοινωνικός Λειτουργός

04

Αποστολίδη Στυλιανή

123/14/7/2021

13

Ψυχολόγος

03

Ζαχαρία Ραφαέλα

125/14/7/2021

14

Συνοδηγός

07

Βασιλικού Γιαννούλα

126/15/7/2021

15

Βοηθός Αρρένων Μεταφορέων

10

Πατελίδα Αικατερίνη

129/16/7/2021

16

Φυσίατρος

01

Πυργελή Μαρία

130/16/7/2021

17

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Γιαμά Αγγέλα

134/19/7/2021

18

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Μαμουνή Άννα

135/19/7/2021

19

Βοηθός Νοσοκόμου

08

Φιδάνη Δήμητρα

136/20/7/2021

20

Φυσικοθεραπευτής

05

Φωτεινού Σταματία

139/23/7/2021

21

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Μπρουζάκη Θεοδώρα

142/26/7/2021

22

Κοινωνικός Λειτουργός

04

Σέρμπου Μαρία

144/27/7/2021

23

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Σγαρδέλη Ελένη

145/27/7/2021

24

Βοηθός Νοσοκόμου

08

Μαρκούτση Βασιλεία

148/28/7/2021

25

Ψυχολόγος

03

Γκόλοφου Αικατερίνη

150/29/7/2021

26

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Φύτρου Ιωάννα

151/29/7/2021

27

 Βοηθός Αρρένων Μεταφορέων

10

Αλάτσα Σταυρούλα

152/29/7/2021

28

Φυσικοθεραπευτής

05

Λάζου Ζωή

153/30/7/2021

29

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Γκιουβέτση Αργυρώ

154/30/7/2021

30

Βοηθός Νοσοκόμου

08

Κουσκούτη Κυριακή

155/30/7/2021

31

Συνοδηγός

07

Κουρίδου Αικατερίνη

156/30/7/2021

32

Κοινωνικός Λειτουργός

04

Γάφου Ασημίνα

157/30/7/2021

33

Κοινωνικός Λειτουργός

04

Βουρλή Δήμητρα

158/30/7/2021

34

Βοηθητικό Προσωπικό

09

Παλαβίδου Ιωάννα

159/30/7/2021

35

Κοινωνικός Λειτουργός

04

Κυψωνίδου Σοφία

161/04/8/2021 εμπρόθεσμα ημ. ταχυδρομείου 29/7/2021

                                                                                                              

 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

  1. Την προκήρυξη θέσεων εργασίας για την πράξη « Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α. με κωδικό ΟΠΣ 5086731 προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων απασχολούμενων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, βάση διακήρυξης ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Φυσίατρων, με κωδικό θέσης 01. 

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος Ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου , αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

Πυργελή Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Φυσίατρων  διαμορφώθηκε ως εξής :

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ακολούθως ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Εργοθεραπευτών και εν ελλείψει Λογοθεραπευτών με κωδικό θέσης 02.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνός ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα , τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Εργοθεραπευτών και εν ελλείψει Λογοθεραπευτών διαμορφώθηκε ως εξής :

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ομοίως, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των ψυχολόγων με κωδικό θέσης 03.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένεια

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Ψυχολόγων διαμορφώθηκε ως εξής :

 

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ομοίως , ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Κοινωνικών Λειτουργών με κωδικό θέσης 04.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειασ

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία  γονέα, τέκνου , αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Κοινωνικών Λειτουργών διαμορφώθηκε ως εξής :

 

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ομοίως , ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Φυσικοθεραπευτών με κωδικό θέσης 05.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος Ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου ,αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Φυσικοθεραπευτών διαμορφώθηκε ως εξής :

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ομοίως, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Οδηγών με κωδικό θέσης 06.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος Ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης  οικογένειας

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Οδηγών διαμορφώθηκε ως εξής :

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ομοίως, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Συνοδηγών με κωδικό θέσης 07.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος Ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου , αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Συνοδηγών διαμορφώθηκε ως εξής :

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ομοίως, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Βοηθών Νοσηλευτών με κωδικό θέσης 08.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος Ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου , αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Βοηθών Νοσηλευτών διαμορφώθηκε ως εξής :

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

Ομοίως, ανοίχτηκαν οι φάκελοι του Βοηθητικού Προσωπικού με κωδικό θέσης 09.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος Ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50 %

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή του Βοηθητικού Προσωπικού διαμορφώθηκε ως εξής :

 

 

Επιλαχών

 

Επιτυχών

 

Ομοίως, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των Βοηθών Αρρένων Μεταφορέων με κωδικό θέσης 10.

Ονοματεπώνυμο

Χρόνος Ανεργίας

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Τρίτεκνος ή τεκνό τρίτεκνης οικογένειας

Ανήλικα τέκνα

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Εμπειρία

Αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Συνέντευξη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η επιλογή των Βοηθών Αρρένων Μεταφορέων διαμορφώθηκε ως εξής :

 

 

Επιτυχών

 

Επιλαχών

 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του

Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία  την αποδοχή των επιτυχόντων , με βάση τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν .

Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό και έλυσε την Συνεδρίαση της.

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα.