3ο Πρακτικό Επιλογής Δυνητικά Ωφελούμενων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α..με.Α. « η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.με.Α.

3ο πρακτικό τριμελούς

3ο πρακτικό τριμελούς_1
3ο πρακτικό τριμελούς_2