Αποχαιρετισμός στο Χιώτικo super maret

Aξιότιμοι κύριοι Νίκο και Πέτρο Γιαννούμη

 

             Με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι τα supermarket « XAΡΑ» πωλήθηκαν σε ιδιοκτήτες μη Χιώτες και η μόνη Χιώτικη επιχείρηση που γνωρίσαμε για πάνω από 40 χρόνια  έπαψε να υπάρχει!!

Η σχέση του Χιώτικου κοινού με ταSUPERMARKET XAΡΑ, είχε προσωπικό χαρακτήρα, δεν ήταν απρόσωπη. Οι κ. Πέτρος και Νίκος Γιαννούμης ήταν πάντα παρόντες και πάντα ανταποκρίνονταν στα αιτήματα και στα παράπονα των πελατών τους, τους οποίους αντιμετώπιζαν με σεβασμό και υπομονή.

Ιδιαίτερη φροντίδα εξάλλου είχαν προσφέρει στους κοινωνικούς φορείς και στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, με παροχές και δωρεές στα είδη που κάθε φορά ζητούσαμε, είτε για εκδηλώσεις, είτε για στήριξη των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας, στους καιρούς της μακρόχρονης κρίσης που ακόμα περνάμε.

Ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ οφείλει ένα μεγάλο και εγκάρδιο ΔΗΜΟΣΙΟ ευχαριστώ στα αδέλφια Γιαννούμη, οι οποίοι υπήρξαν ένας από τους μεγάλους και διαχρονικούς υποστηρικτές μας!

Ελπίζουμε την ίδια πολιτική να συνεχίσουν και οι νέοι ιδιοκτήτες και να συνεχίσουν να στηρίζουν τα σωματεία που προσφέρουν υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία. Την πολιτική αυτή άλλωστε έχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την « Εταιρική  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ», προκειμένου η επιτυχία τους να στηρίζεται στην κοινωνική αποδοχή.

Ευχόμαστε στον κ. Νίκο και στον κ. Πέτρο Καλή Ξεκούραση, μετά από 40 χρόνια σκληρής δουλειάς !!

 

ΤΟ Δ.Σ. ΠΣΑμεΑ