Ευχαριστίες από τους ωφελούμενους, τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του Μ.Κ.Δ.Η.Φ. για Α.μεΑ. «Η ΓΕΦΥΡΑ»

Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες

του ιστορικού Παγχιακού Συλλόγου «ΚΟΡΑΗ» Ν. Υόρκης

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας «Η Γέφυρα» είναι δομή που δημιούργησε ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία, στη Χίο. Το κέντρο μετρά δύο χρόνια λειτουργίας, στο χώρο που φιλόξενα παραχώρησε το Ίδρυμα ΟΙΚΟΣ ΑΓΑΠΗΣ, γι’ αυτόν το σκοπό.

H δημιουργία και ανάπτυξη Εργαστηρίου Θεραπευτικής Κηπουρικής και Καλλιέργειας, ήταν στα σχέδια λειτουργίας της ΓΕΦΥΡΑΣ από την πρώτη στιγμή, δεδομένης της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε και μας δίνει αυτήν την ευκαιρία, αλλά και με στόχο τα πολλαπλά οφέλη της ενασχόλησης με τη γη και τα προϊόντα της για τους ωφελούμενους της δομής.

Έτσι πριν λίγο καιρό και κατόπιν αιτήματος, χάρη στη γενναιοδωρία και την προσφορά του Σωματείου Panchiaki Korais Society Ν.Υ., το ΜΚΔΗΦ “ΓΕΦΥΡΑ” του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ απέκτησε ένα επαγγελματικό και πολύ λειτουργικό θερμοκήπιο, που διαθέτει επιπλέον ριζωτήριο και πάγκους εργασίας και θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Κηπουρικής μας! Παράλληλα έγιναν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την προετοιμασία της περιοχής, καθώς και η απαραίτητη  ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση για τον εξοπλισμό, έξοδα τα οποία επίσης καλύφθηκαν από το Σύλλογο «ΚΟΡΑΗ» Ν. Υόρκης.

Τον περασμένο Αύγουστο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και να ξεναγήσουμε στο χώρο μας τον κ. Παναγιώτη Γεραζούνη, πρόεδρο του ιστορικού σωματείου, που επισκέφθηκε τη Χίο με την ευκαιρία του Συνεδρίου τον Ομογενών. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται όλη η προσπάθεια που έχει γίνει, καθώς και τα αποτελέσματά της!

Εμείς από τη «ΓΕΦΥΡΑ», ωφελούμενοι, εργαζόμενοι και διοίκηση, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους συμπατριώτες μας από το Σύλλογο Panchiaki Korais Society Ν.Υ. που μοιράστηκαν το όνειρο και τις επιθυμίες μας και επένδυσαν σε αυτά και υποσχόμαστε ότι σύντομα θα μπορούμε να καυχόμαστε για τους καρπούς του εργαστηρίου κηπουρικής μας!!!

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΓΕΦΥΡΑ

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,   ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

& Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.Α.μεΑ.