Το Νέο Δ.Σ. του Παγχιακού Συλλόγου Α.με.Α.

Η σύσταση του Δ.Σ. του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία όπως προέκυψε απο τις εκλογες τις 08/10/2021 έχει ως εξής:

Συνήλθαν την Παρασκευή 15/10/21 και ώρα 14:00 μ.μ. οι πλειονοψηφήσαντες υποψήφιοι για το Δ.Σ. του ΠΣΑμεΑ  στο γραφείο του συλλόγου  επί της οδού Δημοκρατίας 8 μετά από τις διεξαχθείσες εκλογές του ΠΣΑμεΑ στις 08/10/21 για την ανάδειξη Δ.Σ., Ε.Ε., αντιπροσώπων για την Π.Ο.Β.Α. με. Α.Β.Α και την ΕΣΑμεΑ. Η πρόσκληση έγινε από την πλειοψηφούσα υποψήφια για  μέλος του Δ.Σ. Μιχάλα Σοφία με θέμα την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγχιακού Συλλόγου Α. με Α.

Τον λόγο πήρε η Σοφία Μιχάλα η οποία ενημέρωσε  τα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του καταστατικού πρέπει να εκλέξουν μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα και τον Οργανωτικό Γραμματέα και έτσι θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα. Κατόπιν τούτου πρότεινε στα μέλη την παρακάτω σύνθεση:

  • Μιχάλα  Σοφία                                          Πρόεδρο
  • Παραδείση Θωμά                                   Αντιπρόεδρο
  • Καλόγερο Παντελή                                Γενικό Γραμματέα
  • Ζαννίκο  Νικόλαο                                    Ταμία
  • Λοΐζο Ισίδωρο                                           Αναπληρωτή Ταμία
  • Παβίτσου  Χριστίνα                                Οργανωτική Γραμματέα
  • Λουφάκη Κέλλη                                       Μέλος

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη συμφώνησαν  και αποδέχθηκαν τη θέση για την οποία προτάθηκαν και έτσι συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Παγχιακού Συλλόγου Α. με Α . όπως παραπάνω περιγράφεται

Leave a Comment